بودجه

يكي از مزاياي اصلي مجازي سازي صرفه جويي در هزينه‌ها است. مطالعات موردي نشان مي دهند كه شركت هاي تجاري مي توانند با انجام مجازي‌سازي  سالانه ده ها يا حتي صدها هزار دلار در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كنند. شما مي‌توانيد با وجود پرداخت هزينه‌هاي مجازي‌سازي  به صورت ماهانه ، در موارد زير صرفه‌جويي كنيد:

  • سخت‌افزار
  • گسترش
  • ابزار و وسايل
  • امكانات
  • نيروي انساني/ كارشناس

علاوه بر اين مجازي سازي به شركت هاي تجاري امكان مي دهد كه در صورت بروز تغيرات جزئي قادر باشند قدري سيستم خود را گسترش دند و يا از حجم آن بكاهند. با استفاده از مجازي سازي ، ديگر لازم نيست بابت  سرور و دريافت خدمات افزايش يا كاهش سرويس  هزينه‌اي  بپردازيد.

عملكرد

صرف نظر از اينكه كدام سرور را انتخاب مي كنيد ، بسيار ضروري است كه  از نيازهاي شركت تجاري خود شناخت كاملي داشته باشيد  .  يك عرضه‌كنندهٔ  معتبر خدمات مجازي سازي مي تواند راهنماي خوبي براي شما باشد و شما را در طي  اين فرآيند و درك اينكه كدام داده ها ، برنامه ها و فرايندها براي عملكرد و سلامت شركت تجاري شما مهم هستند ، كمك كند. برخي اپليكيشنها به‌خاطر آسيب‌پذيري بيشتري كه در برابر خطرات عملكردي دارند ، ممكن است به منابع يك سرور اتصاصي‌تر نياز داشته باشند .

در موارد ديگر ، وقتي صحبت از ابزاري  است كه بندرت مورد استفاده قرار مي گيرند ، ممكن است بخواهيد كه عملكرد و سرعت را براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها قرباني كنيد. صرف‌نظر از اينكه كداميك را انتخاب مي‌كنيد ، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و يا عملكرد و سرعت بهتر، براي آنكه بيشترين رضايت را از كار با تجهيزات اختصاصي و يا عرضه‌كنندهٔ خدمات مجازي‌سازي داشته باشيد ، مهم است كه شناخت كامل و دقيقي از عملكردهاي مورد نياز شركت تجاري خود داشته باشيد .

تداوم فعاليت شركت

از آنجا كه سرورهاي مجازي معمولا در خارج از شركت يا موسسهٔ شما قرار دارند ، شما ازيك امتياز بزرگ يعني توانايي  بازيابي سريع سيستم ، در صورت بروز بحران ، برخوردار هستيد. در بسياري موارد ، عرضه‌كنندگان سرورهاي مجازي با برنامه ريزي مناسب براي كاهش ريسك مي توانند سبب بهبود چشمگير برنامه ريزيهاي شما براي تداوم فعاليت شركت شوند. در هنگام تصميم‌گيري توانايي شركت تجاري خود را در تحمل ضررهاي احتمالي به ابزار و داراييهاي شركت و  يا دوره هايي كه شركتتان به داده‌ها و اطلاعات دسترسي ندارند، در نظر بگيريد.

كاهش خطر

كاهش ميزان خطر در نهايت به پيكربندي و تنظيمات سرورهاي اختصاصي يا مجازي شما بستگي دارد. اگرتمام فايلهاي كاري و اطلاعات شركت خود را بر روي يك دستگاه كه يا در داخل شركت تجاري و يا در يك محيط مجازي واحد كه از سوي يك شركت عرضه‌كننده ارائه شده‌است ، نگهداري مي‌كنيد ، در صورت بروز نقص يا خرابي سيستم با فاجعه‌اي ويران‌كننده روبرو خواهيد شد.  

در بسياري از موارد ، شركت ها با استفاده از شركتهاي مختلف خدمات مجازي سازي كه سرويسهاي مناسبي براي حفاظت از اطلاعات شركت تجاري در مقابل خرابي سخت افزار وهمچنين  پشتيبان گيري از اطلاعات هم در داخل شركت  و هم خارج از آن ارائه مي‌كنند  ، مي‌توانند ميزان  خطر را به ميزان قابل توجهي كاهش دهند.

امنيت اطلاعات

امنيت سرورهاي اختصاصي يا مجازي تا حد زيادي به پيكربندي سرور ، دانش كاركنان و محيط بستگي دارد. اين عوامل نيز تقريباً مانند كاهش خطر ، بسته به نيازهاي منحصر به فرد و منابع داخلي يك شركت متفاوتند. انتقال فايلهاي كاري و اطلاعات به سرور مجازي  براي بسياري از سازمانها  كه حداقل بودجه يا سخت افزار را در اختيار دارند ، مي تواند دستاوردهاي قابل توجهي در حفاظت از امنيت شركت تجاري داشته باشد.

كنترل فضا و محيط

حجم داده هاي بسياري از سازمان ها به سرعت در حال افزايش است ، كه مي تواند چالش هاي مربوط به فضا را براي تيم هاي IT به وجود آورد. اگر فضاي كافي براي ذخيره سازي و نگهداري داده‌ها و كنترل دما دماي سرورهاي خود نداريد ، احتمالاً زمان آن رسيده است كه از يك فضاي جنبي براي سروراختصاصي خود  ويا از  مجازي سازي استفاده كنيد. با  افزايش حجم داده ها ، حفظ دما و رطوبت مناسب مي تواند مشكلات بيشتري  نيز براي شما به وجود بياورد .

دانش كاركنان

آيا كارمندان شما از دانش و اطلاعات گسترده  براي مديريت مناسب خريد ، نگهداري ، پيكربندي و امنيت سرور برخوردار هستند؟ شايد مهمتر از آن ، آيا آنها از بهترين روشها براي افزايش كارآيي و تحقق صرفه جويي در هزينه آگاهي دارند؟ انتقال كار شركت تجاري به سرور مجازي مي تواند تيم IT شما را از پرداختن به مسائل مربوط به ذخيرهٔ داده ها و مديريت سرور آزاد كند و به آنها اجازه دهد تا بيشتر به ساير اولويت ها و فرصت هاي مربوط به  صرفه‌جويي در  هزينه‌ها  توجه كنند.

رشد پيش‌بيني شدهٔ حجم كار

وقتي سيستم شما مجازي باشد ، مي‌توانيد به سادگي و تنها با يك مكالمهٔ ساده ميزان حافظه يا قدرت پردازش سيستم خود را افزايش دهيد . در اكثر موارد ، افزايش يا كاهش حجم و كارايي سرورهاي مجازي براس شما ساده‌تر است ، زيرا شما مالك سرور و يا مسئول راه‌اندازي، پيكربندي و ارزيابي آن نيستيد. اگر داده‌ها و يا اپليكيشنهاي مورد نياز شركت شما خيلي سريع و ناگهاني افزايش پيدا كند، با استفاده ازيك جابجايي سريع سيستم به  سرور مجازي مي‌توانيد به مقدار قابل توجهي در منابع و زمان صرفه‌جويي كنيد .

طرحهاي جابجايي سيستم

بسياري از شركتها و سازمانها ترجيح مي‌دهند كه فايلهاي كاري خود را به تدريج و به مرور زمان به سرور مجازي منتقل كنند . اگر شما هم چنين برنامه‌اي داريد ، مي‌توانيد در مورد ابزارهاي انتقال سيستم و همچنين سازگاري اپليكيشنها با عرضه‌كنندهٔ سرور مجازي مورد نظر گفتگو كنيد. اجازه ندهيد كه ترس از مهاجرت پيچيده در راه تصميم شما براي شروع عمدتاً مجازي قرار گيرد.

بيشتر مشاغل دريافتند كه مهاجرت به مجازي سازي ، حتي اگر به مرور زمان به كندي انجام شود ، بسيار ساده تر از آن چيزي است كه فكر مي كنند. اجازه ندهيد كه ترس ازيك مهاجرت پيچيده  مانعي درمقابل  تصميم شما براي اقدام به استفاده از سرور مجازي به عنوان  سرور اصلي شركت ، قرار گيرد . بيشتر شركت هاي تجاري و سازمانها  دريافته‌اند كه جابجايي  به سرور مجازي ، حتي اگر به مرور زمان و  به كندي انجام شود ، بسيار ساده تر از آن چيزي است كه فكر مي‌كرده‌اند.

نوع داده

برخي از انواع فايلهاي كاري اهميت چنداني ندارند  و ممكن است نيازي به انتقال آنها به سرور مجازي نباشد . ممكن است فايلهاي دادهٔ خاصي داشته باشيد كه حاوي اطلاعات مربوط به پرداختها ، سلامتي سيستم  ، يا انواع ديگري از اطلاعاتي  كه به‌طور منظم  و دوره‌اي مورد نياز باشند ، نيستند ؛  در اين موارد ، استفاده از يك سرور اختصاصي اصلي  كه از قبل در اختيار داشته‌ايد مي تواند انتخاب مناسبي  براي نگهداري اين فايلها باشد.

در يك مطالعه موردي در كالج وست مينستر ، تيم IT تصميم گرفت كه ضمن ذخيره كردن بيشتر حجم كلي كار در سرور مجازي ، براي ذخيرهٔ فيلمهاي ضبط‌شده توسط دوربينها از سرورهاي اختصاصي استفاده كند. دليل اين تصميم  آن بود كه هرچند اين فيلمهاي ضبط‌شده مهم بودند، اما جزو كارها و وظايف اصلي سازمان محسوب نمي‌شدند.   تيم IT   اين كالج  احساس كردند  كه با استفاده از يك سرور اصلي كه قبلاً متعلق به كالج  بود ، مي توانند هاي مسئوليت   ذخيره و نگهداري اين داده ها  را به سيستم داخل سازماني و سرور اختصاصي متعلق به آن بسپارند.

الزام به رعايت استانداردها و قوانين

مهم است كه در صورت تمايل به رعايت HIPAA ، PCI ،  Sarbanes-Oxley يا ساير الزامات نظارتي ، توانايي خود را در حفظ انطباق بااين الزامات به دقت ارزيابي كنيد. سرورهاي اختصاصي و مجازي بايد كليه استانداردهاي مقرر در قانون را رعايت كنند. به طور معمول ، اين انطباق توسط حسابرسان مستقل اندازه گيري  و تأييد مي شود.

https://www.novinhost.org/blog/941-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html