اين خدمات شبكهٔ كاربر نهايي به عملكردهاي شبكه  كه در لبهٔ سرويس  قرار دارند، نياز دارند. با اين حال سرويسهاي ديگري نيز وجود دارند كه ممكن است از اين مدل نصب سود ببرند : منابع رايانشي در service edge براي هاستينگ محلي مديريت‌شده يا « micro-clouds » كه مستقيما توسط كاربر نهايي مصرف مي‌شوند .

 

نخست : چرا بايد مجازي سازي را به service edge شبكه سوق دهيم؟

دو دليل خوب براي استقرار NFV در service edge وجود دارد: درايورهاي عملياتي / هزينه‌اي و الزامات سرويس.اين درايورهاي تكنولوژي و هزينه‌اي  شامل موارد زيرهستند:

  • هزينهٔ اوليه . قرار دادن منابع مجازي سازي در service edge ، سرمايه گذاري اوليه را به حداقل مي رساند، زيرا ديگر قبل از نصب خدمات مجازي نيازي به ايجاد زيرساخت هاي متمركز نيست. به عبارت ديگر ، اين منابع با اضافه شدن هر مشتري در شبكه مستقر مي شوند.
  • حداقل تغيير در مدل استقرار. وقتي سرويسهاي مجازي در service edge مستقر شوند ، ديگر نيازي به تغيير زيرساخت اصلي وجود ندارد. در عوض ، اپراتور يك يا چند وسيلهٔ سرور و نرم افزار را در edge تعويض مي‌كند.
سرويسهاي كاربر نهايي از  ديگر درايورهايي هستند كه ممكن است نياز به استقرار NFV در service edge داشته باشند ، سرويسهايي همچون:
  • مسيريابي دو خانه اي. اين سرويس مي تواند شامل روشهاي جايگزين تك شبكه مانند HSRP و همچنين برنامه‌هاي دو شبكه اي كه به دو خدمت رسان مختلف متصل مي شوند،باشد. در هر صورت ، براي هر بخشي از service edge كه لازم است يك روتر مجازي در آنجا مستقر شود، لازم است كه  يك تصميم مسيريابي محلي گرفته شود.
  • امنيت سايت. مشتريي كه  از اهميت امنيت آگاه است ، ترجيح مي‌دهد كه تمام  اطلاعاتش قبل  از آنكه از سيستمش خارج شوند ، رمزگذاري  شوند . اين سرويس بايد شامل عملكردهاي امنيتي نصب‌شده بر روي سيستم كاربر باشد.
  • بهينه سازي WAN .  در صورتي  كه براي دستيابي به service edge از يك لينك كم سرعت استفاده مي شود ، لازم است كه  در آن گلوگاه  WAN بهينه شود  . در غير اين صورت ،  كاربر نمي‌تواند از مزاياي كاهش بار ترافيك داده حاصل از   WAN برخوردار شود.
  • كنترل WiFi . يك سرويس كنترل WiFi مديريت شده سرويسي است كه حتي در صورت بروز مشكلي در شبكه كه سبب قطع اتصال به اينترنت شود ، همچنان فعال و آمادهٔ كار باقي بماند.  در غير اين صورت ، عمليات اصلي شبكه در بخشي از شبكه كه به  مشتري مربوط است ، كاملا قطع خواهد شد.
  • تشخيص و تجزيه و تحليل. براي عيب يابي مشكلات مربوط به طبقه بندي يا اولويت بندي ترافيك داده‌ها  ، لازم است كه بسته‌هاي  داده‌ در نقاطي كه اين دسته‌بندي‌ها انجام مي‌شوند بررسي شوند. اين امر به معني منطقه‌اي  كردن ابزارهاي تحليل و عيب يابي مانند ابزارهاي دريافت و نگهداري بستهٔ داده  ، DPI و / يا توليد ترافيك در service edge است.

امروزه همهٔ اين سرويسهاي ذكر شده توسط CSP ارائه و مديريت مي شوند. اما يك مورد جالب و خلاقانه ديگرنيز وجود دارد كه وقتي منابع مجازي سازي را در service edge قرار مي دهيم ، فعال مي شود.

Micro-Clouds: هاست مديريت‌شده در داخل سيستم

ارزش IaaS به عنوان پلتفرم ارائهٔ سرور ابري  به شكلي گسترده مورد بحث قرار گرفته است و  اين سرويس زماني كه در ديتاسنتر قرار مي گيرد ، پيچيدگيهاي مخصوص به خودش را دارد. يك اپليكيشن معمولي IaaS در سرور ابري در نمودار زير نشان داده شده است :

 

مجازي سازي Edge و Micro-Clouds

 

همانطور كه در شكل  نشان داده شده ، مشتري بايد  با دو مجموعه مقابله كند: يك CSP و يك عرضه‌كنندهٔ سرور ابري. اگر مشكلي دريك اپليكيشن وجود داشته باشد ، مشتري نمي‌داند كه ريشهٔ اين مشكل كجاست: در CSP يا در عرضه‌كنندهٔ سرور ابري؟

پيچيدگي هاي اين موقعيت فرصتي را براي CSP ايجاد مي كند. چه مي شود اگر CSP يك سرويس IaaS با  Micro-Cloud كه مستقيماً در service edge قرار دارد ، به مشتري ارائه كند؟  در مثال زير هاستينگ  يك node رايانشي بر عهدهٔ دو هاست يعني يك روتر مجازي و يك Micro-Cloud است .

 

مجازي سازي Edge و Micro-Clouds

 

در اين نمودار نشان داده شده است كه ممكن است  براي تسهيل در ارائهٔ خدمات به كاربر نهايي ،يك node رايانشي در service edge قرار داده شود.  CSP همچنين مي تواند ازاين node رايانشي به عنوان يك ديتاسنتر ظريف كه در قالب IaaS ارائه شده است، استفاده كند و براي بهره‌مندي كاربر نهايي از مزاياي مستقيم آن ، ازاين node رايانشي براي هاستينگ برنامه ها استفاده كند.

در نوع برنامه هايي كه كاربر نهايي مي تواند بارگيري كند، محدوديت هايي وجود دارد. با اين حال ، زنجيره خدمات و برنامه هاي توزيع شده مي توانند كمك كننده باشند.

زنجيرهٔ خدمات

زنجيرهٔ خدمات تضمين مي كند كه فقط عملكردهاي ضروري در service edge ميزباني مي شوند. به عنوان مثال ، ممكن است عملكردهاي امنيتي در service edge قرار گرفته و به عملكرد اين نام مجاز نمي باشد كه در يك ديتاسنتر مترو هاست مي‌شود ، زنجير شود. اين امر به شما اجازه مي دهد تا هم نيازهاي مشتري  را برآورده كنيد  و  هم منابع  را در service edge به حداقل برسانيد.

برنامه هاي توزيع شده تقسيم كار مشابهي را براي كاربر نهايي انجام مي دهند. شبكهٔ  احراز هويت هتل ها را در نظر بگيريد. امروز در اين شبكه دو بخش براي اجرا وجود دارد:

  • يك اپليكيشن كه در سرور ابري مركزي قرار دارد و عمليات ارجاع و صدور صورت‌حساب را بر اساس تأييد هويت مهمانان هتل انجام مي‌دهد.
  • دستگاهي كه بر اساس اطلاعات ورودي از اين اپليكيشن ابري ، دسترسي به سيستم را امكان‌پذير و يا مسدود مي‌كند.

در صورتي كه امكان استفاده از سرويس IaaS  micro-cloud در service edge وجود داشته باشد، مي‌توان به جاي دستگاه از يك نرم‌افزار (اپليكيشن) كه در هتل دانلود مي‌شود، استفاده كرد . در اين شرايط ، اپليكيشن تأييد هويت در سرور ابري مركزي باقي‌مي‌ماند، اما براي انجام عملكرد دوم از يك نرم‌افزار استفاده مي‌شود و ديگر نيازي به وجود يك دستگاه در هر هتل نيست.

 

مدلهاي قابل انعطاف نصب، كليد اصلي نوآوري در سرويسها هستند.

شما ممكن است ترجيح دهيد كه براي آنكه بتوانيد خدمات مقرون‌به صرفه و پويايي ارائه نماييد، تا حد امكان مجازي‌سازي را به لبهٔ شبكه منتقل كنيد . حتي ممكن است استفاده از تكنولوژي NFV براي ايجاد خدمات جديد شبكه كه سبب ايجاد نوآوري مي‌شود ، نيز فايدهٔ بيشتري داشته باشد ؛ زيرا اين تكنولوژي هم مستقيما به كاربر نهايي سود مي‌رساند و هم در ايجاد سرويسهاي جديد مورد استفادهٔ اپراتورها قرار مي‌گيرد .

انعطاف پذيري عامل مهمي است. منافع استفاده از تكنولوژي NFV تنها زماني به شكل كامل تحقق مي ‌يابد كه امكان اجراي همهٔ مدلهاي نصب، از جمله مدل نصب در مجازي سازي service edge ، در دسترس و قابل انجام باشد.

https://www.novinhost.org/blog/945-edge-micro-clouds-virtualization.html