ماشين مجازي سرور ابري (CVM)  قابليتهاي رايانشي و محاسباتي انعطاف‌پذير وايمن را براي شما به ارمغان مي‌آورد. سرويس هاي رايانش ابري انعطاف پذير، با عملكرد خوب ، ايمني  و ثبات بالا كه نيازهاي مختلف كسب و كار شما را در لحظه برطرف مي‌كند. شما مي‌توانيد ظرف چند دقيقه يك ماشين مجازي را در سرور ابري دريافت و فعال كنيد تا بتوانيد نيازهاي رايانشي خود را برطرف نماييد و هر گاه نيازهاي كسب و كارتان تغيير كرد، مي‌توانيد به آساني منابع رايانشي خود را كم يا زياد كنيد.

 

ماشين مجازي سرور ابري (CVM)

سرور مجازي , سرور آلمان , سرور المان , سرور مجازي آلمان , خريد سرور آلمان